Προπόνηση Αθλητών


ErgoPro

Το professional πρόγραμμα της Ergofit αφορά σε αθλητές που στοχεύουν σε διακρίσεις, πρωταθλητισμό.

Τα αποτελέσματά του είναι διαχρονικά, καθώς σχεδιάστηκε και εξελίσσεται, με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και την πολυετή εμπειρία στη φυσιολογία της προπόνησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς της Ergofit

Η ατομική προπόνηση των αθλητών σχεδιάζεται με βάση τα αποτελέσματα των εργομετρικών και αιματολογικών εξετάσεων. 

Περιλαμβάνει σχεδιασμό και εφαρμογή ατομικών προπονήσεων στο εργαστήριο της Ergofit για τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων παραγόντων της φυσικής κατάστασης.

Ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται σε σχέση με το στόχο του αθλητή.

Περιλαμβάνει προγράμματα διατροφής (diet list) και ψυχολογική στήριξη.

Η Ergofit παρέχει στους αθλητές ένα επιστημονικά ολοκληρωμένο σχέδιο τρίμηνης και ετήσιας διάρκειας με σκοπό την εξάλειψη των αδυναμιών και την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Ένας μεγάλος αριθμός αθλητών συμμετέχει στο πρόγραμμα με σημαντικές διακρίσεις.

ErgoU14

Το U14 πρόγραμμα της Ergofit αφορά παιδιά 8 - 14 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρηση-αξιολόγηση, προπόνηση, διατροφή και ψυχολογική ενίσχυση.

Απευθύνεται σε:

Παιδιά-ταλέντα, που στοχεύουν σε μελλοντικές διακρίσεις, επιδρώντας στα φυσιολογικά τους χαρακτηριστικά και στη διαμόρφωση του κατάλληλου χαρακτήρα έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αθλήματος που έχουν επιλέξει.

Προπόνηση υπερ-ταχύτητας

Συνεδρίες προπόνησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την αύξηση της ταχύτητας.

Απευθύνεται σε αθλητές που η ταχύτητα στο αγώνισμά τους είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας.